Amb JOOP en ruta visitem el municipi valencià d’Aldaia, on coneixem al grup d’esta huitena edició que ja està en marxa i tenen per davant uns mesos per a conéixer-se bé, viure noves experiències, tornar a motivar-se, rebre orientació, trobar la seua vertadera vocació, visitar empreses i acabar reprenent els estudis reforçant les seues competències curriculars.

La introducció acadèmica és progressiva per a reforçar la motivació i que la connexió amb la part educativa més formal no produïsca rebuig als joves. De fet, la incorporació d’este contingut comença després del primer mes del programa, quan la cohesió grupal esta realitzada i el coach ha detectat els seus interessos, condicionats sempre per les dates de convocatòria de les proves.

JOOP ALDAIA
JOOP ALDAIA

Any rere any, és freqüent trobar perfils absentistes, per la qual cosa reforçar-los de manera positiva, allunyant-se del que han rebut en l’institut, es presenta com una de les necessitats prioritàries per a fomentar la seua integració en el sistema educatiu, així com el seu aprenentatge autònom.

Respecte als resultats de les últimes edicions de JOOP, les dades demostren que més del 60% de joves participants, després de finalitzar el seu pas per Jove Oportunitat, tornen a estudiar o comencen a treballar.