Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals recollits en la nostra pàgina web. És imprescindible que la llija i accepte abans d’enviar-nos informació de qualsevol tipus.

Aquesta Política de Privacitat ha sigut revisada per última vegada el dia 27 de gener de 2023.

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Contacte: Gestionem l’enviament d’informació que a nivell particular i/o professional puga requerir de nosaltres.

Durant quant temps conservarem les seues dades personals

Les dades personals recollits en els diferents tractaments es conservaran durant un termini màxim de cinc anys, per a mantindre la fi de cada tractament, i quan ja no siga necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la *seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests. És possible que en alguns d’ells indiquem expressament que el termini quede ampliat o reduït per raó de la pròpia naturalesa del tractament.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades

La base legal per al tractament de les seues dades és l’obtenció del consentiment que expressament se li sol·licita.

A qui es comunicaran les seues dades

Les seues dades no seran comunicats a cap tercer sense informar-lo prèviament i requerir el seu consentiment exprés, llevat que existisca alguna obligació legal que hàgem de complir.

Quins drets li assisteixen com a interessat

Com a interessat, li assisteixen els següents drets:

 • Té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.
 • Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Si és persona interessada té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar-nos la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. Deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Té dret a presentar una reclamació si considera que algun dels tractaments que efectuem no s’ajusten a la normativa vigent. Per a això, l’informem que comptem amb un Responsable de Protecció de Dades, que s’encarrega de vetlar pel compliment de la normativa vigent, i al qual pot dirigir-te a través de les dades de contacte que li facilitem a continuació. No obstant això, també té dret a dirigir-se directament a l’Autoritat de Control (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de dades, www.agpd.es).

Per a l’exercici de tots els drets que li assisteixen li facilitem les següents vies:

 • A través de la nostra adreça postal: C/ Joan d’Àustria, 38, porta 11. 46002 València.
 • A través del correu electrònic: coordinacion@joveoportunitat.es

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals

 • Raó Social: SIENA EDUCACION SA
 • CIF: A81849986
 • Adreça Postal: C/ Joan d’Àustria, 38, porta 11. 46002 València.
 • Correu electrònic: coordinacion@joveoportunitat.es