L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha posat en marxa la huitena edició del programa Jove Oportunitat (JOOP), una iniciativa finançada pel Fons Social Europeu que perseguix motivar i orientar a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els seus estudis de manera primerenca. En total, es conformaran 75 grups en municipis repartits per tota la geografia de la Comunitat Valenciana.

Primer día El Campello

Durant sis mesos, de dilluns a divendres en horari de demà, els integrants participen en nombroses dinàmiques d’aula, visites a empresa i activitats socioculturals. L’objectiu és que aconseguisquen, a través de sessions de coaching i visites a empresa, orientar el seu futur i trobar la seua vocació. Els joves comencen el programa desmotivats i es transformen en persones proactives i autònomes, capaces d’arribar a una decisió raonada sobre el seu objectiu professional i vital.

Els xics i xiques que participen en JOOP van sempre acompanyats per la seua coach, professionals de l’àrea de la psicologia, pedagogia i l’educació social, que els ajuden a reflexionar sobre el futur que desitgen aconseguir i construir un projecte de vida propi.

En este sentit, la principal eina que s’utilitza en Jove Oportunitat és el coaching actitudinal. A més, se’ls proporciona orientació sobre les diferents famílies professionals des d’un enfocament pràctic, visitant empreses, on se’ls mostra el treball real al qual porta cada titulació i puguen així descobrir la seua vertadera vocació.

aula JOOP

D’esta manera, el coach passa a convertir-se en una figura d’acompanyament, que respon a les necessitats bàsiques dels joves, veient-les com una oportunitat de canvi real a curt i mitjà termini.

Així mateix, durant les diferents sessions d’aula que marquen el desenvolupament de Jove Oportunitat es fomenta la cohesió del grup, s’inculquen hàbits de vida saludables i es treballa en l’adquisició de competències curriculars.

Respecte als resultats de les últimes edicions de JOOP, les dades demostren que més del 60% de joves participants, després de finalitzar el seu pas per Jove Oportunitat, tornen a estudiar o comencen a treballar.