Durant els mesos de novembre i desembre treballem per a anar donant forma a la huitena edició del programa Jove Oportunitat (JOOP) de l’Institut Valencià de la Joventut, configurant els 75 grups que al llarg de la Comunitat Valenciana orientaran a joves de 16 a 21 anys que han abandonat el sistema educatiu.

Per a això, resulta fonamental la implicació d’orientadors educatius, tècnics de joventut i serveis socials, perquè són ells els que millor coneixen a estos xics i xiques que actualment no estudien ni treballen i poden derivar-los directament a JOOP perquè tornen a creure en si mateixos i adquirisquen la confiança i motivació necessària per a eixir del seu estat d’apatia.

En este sentit, tots estos professionals poden sol·licitar xarrades informatives sobre Jove Oportunitat a través de l’enllaç https://bit.ly/charlajoop en les quals coordinadors de JOOP aclariran qualsevol dubte referent a esta nova edició.

La previsió és que a mitjan mes de gener comencen els primers grups que es vagen conformant amb 12-15 joves en cadascun d’ells, que estaran acompanyats pels seus coaches, figures de l’àmbit psicopedagògic que els prepararan per a poder tornar a reprendre els seus estudis.

Per a poder participar en Jove Oportunitat els joves han d’estar inscrits en Garantia Juvenil, una iniciativa de la Unió Europea, gestionada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, que permet que aquells que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o treballant puguen rebre una oferta d’ocupació, d’educació o formació.

Respecte als resultats de les últimes edicions de JOOP, les dades demostren que més del 60% de joves participants, després de finalitzar el seu pas per Jove Oportunitat, tornen a estudiar o comencen a treballar.